Moč vetra na klopotcu v Hermancih pri Ljutomeru

Izvleček Z uporabo osnovnih fizikalnih zakonov in preproste matematike smo pokazali, da lahko vetrnica izkoristi največ 59 % kinetične energije…