Slabovidnost – spoznavanje in razumevanje v osnovni šoli

Visual Impairment – Perception and Comprehension in Primary School