Miselni procesi višjih taksonomskih ravni v esejskem delu splošne mature iz slovenščine: primerjava z esejem na mednarodni maturi

Izvleček Kompleksno vsebinsko znanje učenci izkazujejo z miselnimi procesi višjih taksonomskih ravni, analizo, sintezo in vrednotenjem. S primerjalno analizo modela…