Razredna klima kot varovalni dejavnik medvrstniškega nasilja v šoli

Classroom Climate as a Protective Factor Preventing Peer Violence in School