Razvoj kompetenc podjetnostni in karierna orientacija skozi prizmo projekta PODVIG

Povzetek Prihodnost bo še bolj prežeta s spremembami, kot jih zaznavamo danes. Ključnega pomena pri prilagajanju na spremembe v svetu…