Ravnatelj med rezultati in procesi

The principal as a guide in-between results and processes https://doi.org/10.59132/viz/2018/1-2/10-16

Umeščanje trajnostnega razvoja v vzgojo in izobraževanje

Povzetek V prispevku je predstavljen eden od možnih konceptov usmeritve znanosti, gospodarstva, pedagoške stroke, politike, javnosti, skratka celotne družbe v…