Kje bo pa tabla?! (O povezanosti komunikacije, učenja in razmišljanja …)

Where Will the Blackboard Go?!(On the Connection between Communication, Learning and Thinking)