Znanje slovenskih mladostnikov o dejavnikih tveganja za demenco

Povzetek V prispevku je predstavljeno, koliko so dijaki slovenskih nezdravstvenih srednjih šol informirani o demenci, s poudarkom na zdravstveni pismenosti,…