Načrtovanje profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v osnovnih šolah

https://doi.org/10.59132/vviz/2017/3/37-52 Povzetek V članku predstavljamo načrtovanje profesionalnega razvoja strokovnih delavcev na osnovnih šolah. Proučili in raziskali smo prakso načrtovanja in…