Specifične učne težave pri matematiki – oblike, značilnosti in prepoznavanje

Izvleček V prispevku so predstavljena nekatera teoretična izhodišča o specifičnih učnih težavah pri matematiki. Opišemo delitev na splošne in specifične…