Razvijanje vizualne pismenosti v muzejsko-galerijskem okolju v razmerju do šol

Povzetek Muzeji, galerije in druge organizacije s področja vizualne umetnosti izjemno močno vplivajo na oblikovanje kompetenc za vizualno pismenost otrok,…