Sodelovanje v programu ESHA Job Shadowing kot primer mednarodnega komuniciranja za spoznavanje dobrih praks pri vključevanju tujcev

https://doi.org/10.59132/vviz/2019/2/93-102 Povzetek S pomočjo programa Job Shadowing sem imela možnost obiskati Årstad Videregående skole v Bergnu na Norveškem – šolski…