Skupinsko svetovanje kot oblika profesionalnega razvoja ravnateljev: švedski primer

https://doi.org/10.59132/vviz/2021/1/103-117 Povzetek Ravnateljeve naloge so obsežne in komplekse. Novoimenovani ravnatelji se zato znajdejo pred številnimi izzivi, ki jih prinaša nova…