Poklici

Izvleček V prispevku je opisano projektno delo prvošolcev, ki so raziskovali in se seznanjali z različnimi poklici. V uvodu so…