Drugačna ura zgodovine: »Igram, torej zgodovinar sem!«

Izvleček Kako pomembna je igra vlog pri pouku zgodovine, se učitelji zavemo šele takrat, ko jo izvajamo. Gre za močno…