Sodobna zgodovinska ekskurzija z naslovom spoznajmo novejšo zgodovino ilirskobistriškega območja

Izvleček Članek v nekaj ključnih točkah predstavi sodobno zgodovinsko ekskurzijo z naslovom Spoznajmo novejšo zgodovino ilirskobistriškega območja. Ekskurzija je bila…