Značilnosti vizualnega jezika v stripih

https://doi.org/10.59132/viz/2023/3/18-24 Izvleček Članek se s pregledom ključne teorije osredotoča predvsem na sodobni stripovski jezik. V mnoštvu razpravljanj o stripu in…