Šola kot prostor učenja uravnavanja čustev pri mladostnikih

https://doi.org/10.59132/viz/2022/6/6-9 Povzetek Samoregulacija čustev je sposobnost posameznika, da nadzoruje lastno vedenje in čustva ter aktivnosti usmerja k želenemu cilju. Mladostniki…