Uprizoritev pravljice Rdeča kapica po načelih formativnega spremljanja

Izvleček V prispevku je predstavljen primer iz prakse pri pouku slovenščine v 1. razredu, kjer so učenci uprizorili pravljico. Pouk…