Bober – naloge iz matematike pri računalništvu?

Izvleček V prispevku predstavljamo naloge iz že izpeljanih tekmovanj Bober, ki imajo matematično ozadje. Opišemo, kako so učenci od 5….