Problemi opredeljevanja in prepoznavanja dvojno izjemnih učencev

Povzetek V zadnjem desetletju se je v slovenskem šolskem prostoru namenilo precej pozornosti nadarjenim učencem, vendar so dvojno izjemni učenci…