Uporaba sodelovalnega učenja in poučevanja pri načrtovanju novega šolskega leta

Using Participatory Learning and Teaching in Planning of a New School Year