Problemsko-ustvarjalni pouk v gimnaziji: primera obravnave dveh Cankarjevih besedil

Izvleček Članek prikazuje problemsko zasnovano obravnavo dveh Cankarjevih besedil, vključenih v učni načrt za gimnazije. Utemeljena je na enem izmed…