Pouk matematike v realističnem kontekstu: iz teorije v prakso

Izvleček Prispevek obravnava pouk matematike v realističnem kontekstu (RME). Ideja o pouku matematike v realističnem kontekstu je bila oblikovana na…