Projektno učno delo »olimpijske igre«

Izvleček Predstavili smo uporabo projektnega učnega dela pri spremljanju zimskih olimpijskih iger. S projektom smo želeli razširiti znanje učencev o…