Ko tudi pri športu ne gre brez branja

Izvleček V prvem delu članka avtorici predstavljata proces oblikovanja in razumevanja pisnih navodil za vaje na stolu in ob njem,…