Pomoč učencu z učnimi težavami pri usvajanju enot za merjenje časa

Izvleček Merjenje časa je ena izmed matematičnih veščin, ki jo najpogosteje uporabljamo v vsakdanjem življenju in se je zaradi abstraktnosti…