Projekt »Voda kot življenjska vrednota«

Izvleček V okviru programa »Ekošola« se je osnovna šola Slave Klavore Maribor v šolskem letu 2010/11 vključila v projekt »Voda…