Uporaba izbranih spletnih vsebin in aplikacij pri pouku geografije v osnovni in srednji šoli

https://doi.org/10.59132/geo/2022/2/52-60 Povzetek V članku smo se posvetili iskanju in podrobnejši predstavitvi nekaterih aplikacij in spletnih vsebin, ki jih lahko uporabimo…