Pomen trajnostnega in odgovornega ravnanja s hrano

https://doi.org/10.59132/geo/2020/2/40-44 Povzetek Pravica do hrane je bila formalno prepoznana že v prvih mednarodnih dokumentih, na primer že leta 1948 v…