Učiteljeva jeza kot sestavni del njegovega medosebnega delovanja v razredu

https://doi.org/10.59132/viz/2018/5/20-26 Povzetek V članku bomo predstavili učiteljevo vlogo pri poučevanju učencev, nekatera temeljna spoznanja v zvezi s čustvi in jih…