Povezava nevrolingvističnega programiranja s primeri dobre prakse v razredu

Linking Neuro-linguistic Programming with Good Practice Examples in the Classroom