Porajajoča se pismenost v vrtcu v korelaciji z gibanjem in glasbo

Povzetek Prispevek predstavlja primer iz prakse, v katerem sta sistematično in kronološko opredeljena vloga in pristop vzgojitelja v interakciji z…

Gibalne urice – spodbuda usvajanju gibalnih kompetenc predšolskega otroka

Physical Activities – Encouraging Preschool Children to Master Physical Competencies