Sporočila otrokovega portfolia iz vrtca

Izvleček S prispevkom želimo nagovoriti učitelje prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovne šole, da na prehodu otroka iz vrtca v šolo, z…

Porajajoča se pismenost v vrtcu v korelaciji z gibanjem in glasbo

Povzetek Prispevek predstavlja primer iz prakse, v katerem sta sistematično in kronološko opredeljena vloga in pristop vzgojitelja v interakciji z…

Gibalne urice – spodbuda usvajanju gibalnih kompetenc predšolskega otroka

Physical Activities – Encouraging Preschool Children to Master Physical Competencies