Trikotniku pričrtani trikotniki

Izvleček V raziskovalni nalogi, ki sva jo napisali še kot učenki 9. razreda OŠ Dravlje, sva preučevali lastnosti trikotnika, ki…