Sodobni pogoji avtoritete staršev in učiteljev/učiteljic

Povzetek V prispevku opisujemo in povezujemo nekatere elemente, ki lahko in tuintam tudi že spreminjajo prepričanja o vzgoji in izobraževanju…