Intervju z Justino Erčulj

Povzetek Diplomirano slavistko in anglistko najbolj zaznamujejo dosežki v Šoli za ravnatelje, kjer je njeno vodilo prepričanje, da je strokovni…