Formativno spremljanje znanja nam odstre nevidne kotičke dijakovega učenja in mišljenja

Izvleček V članku predstavljam izsledke in izkušnje poučevanja in učenja zgodovine na temelju dveh razvojnih nalog Zavoda RS za šolstvo,…

Uvajanje kompetence učenje učenja v pouk zgodovine

Introducing the Competence of Learning to Learn History