Od retrospektive do perspektive: kako smo v slovenskem vzgojno-izobraževalnem prostoru uvajali in bomo izvajali (kolegialni) coaching

https://doi.org/10.59132/vviz/2021/1/47-62 Povzetek V prispevku uvodoma utemeljujemo coaching kot sodobno obliko profesionalnega in osebnostnega razvoja posameznikov ter učinkovit pristop k reševanju…

Razumevanje, dobro počutje in kakovostni odnosi kot dejavnik učne zavzetosti

Understanding, Well-Being and Quality Relationships as a Factor of Commitment to Learning https://doi.org/10.59132/viz/2017/4/42-49