Šolsko svetovanje v spreminjanju pedagoških paradigem

Povzetek Prispevek osvetljuje razmerje med spreminjanjem pedagoških paradigem in razvojem šolskega svetovalnega dela. Na podlagi analize sodobnih pedagoških tokov, razvoja…