Izzivi čezmejnega izobraževanja med Italijo in Slovenije: projekt EDUKA 2

Izvleček V prispevku so predstavljena različna didaktična gradiva, e-tečaji in orodja za podporo čezmejnim študentom in diplomantom, ki so bila…