Izhodišča konceptualizacije podjetnosti (v OŠ v Sloveniji)

https://doi.org/10.59132/viz/2021/4-5/19-23 Povzetek Prispevek tematizira družbene in ekonomske spremembe in v njih zamike vloge in delovanja šole. V tem okviru so…