Likovna pismenost v pogojih sodobnega poučevanja umetnosti

https://doi.org/10.59132/viz/2022/5/35-39 Povzetek V prispevku najprej na kratko predstavimo poglede na likovno pismenost, kakor so se znotraj likovne pedagogike izoblikovali v…