Začetno poučevanje kvantne mehanike v srednji šoli – osnove

Izvleček V tem članku bomo opisali pristop k poučevanju kvantne mehanike v srednji šoli, ki poveže pristop z dvonivojskim sistemom…