Interesne dejavnosti in obvezne izbirne vsebine kot promocija šole ter izziv za dijake in učitelje

Povzetek Interesne dejavnosti in obvezne izbirne vsebine so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov gimnazij ter srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja….