Notranja revizija financiranja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

Povzetek Osredotočili smo se na študijo enega primera notranje revizije financiranja javnega vzgojno izobraževalnega zavoda, v našem primeru vrtca. Študija…

Računovodsko poročanje v letnih poročilih osnovnih šol

https://doi.org/10.59132/vviz/2019/1/41-55 Povzetek Namen raziskave je bil ugotoviti, ali so računovodska poročila (obvezno letno računovodsko poročanje) kot del letnih poročil slovenskih…

Dejavniki, ki vplivajo na vsebinsko ustreznost računovodskih poročil slovenskih osnovnih šol

https://doi.org/10.59132/vviz/2019/1/27-40 Povzetek Računovodsko poročilo osnovne šole kot javnega zavoda je del letnega poročila o poslovanju šole, ki ga morajo obvezno,…