Strategije dela z učenci z učnimi težavami pri pouku zgodovine – primeri in predlogi iz pedagoške raziskave

Izvleček Prispevek temelji na empirični raziskavi, izvedeni za namene doktorske disertacije. V raziskavi so sodelovali učitelji zgodovine in drugi strokovni…