Mednarodne selitve v Sloveniji in podatki o njih

https://doi.org/10.59132/geo/2018/3/35-43 Povzetek V prispevku je opisana možnost dostopanja do podatkov o mednarodnih selitvah v podatkovni bazi SI-STAT ter ob nekaterih…

Geografija marginalnosti

https://doi.org/10.59132/geo/2018/1/8-13 Povzetek V prispevku so predstavljeni opredelitev in tipologija marginalnosti, kot so si ju zamislili geografi, ki so se ukvarjali…