Distribuirano vodenje: podpora izvajanju učeče se skupnosti

Povzetek Rezultati raziskav s področij organizacijskega razvoja in vodenja izobraževalnih ustanov potrjujejo, da ima distribuirani pristop k vodenju vzgojno-izobraževalnih institucij…