Kaj pa en YPT v razredu

Izvleček Turnir mladih fizikov (angl. Young Physicists‘ Tournament – YPT) je tekmovanje, na katerem srednješolci tekmujejo v proučevanju, predstavitvi in…

Tabele za samoevalvacijo – orodje za pomoč pri vodenju in ocenjevanju eksperimentalnega dela

Izvleček Eksperimentalno delo je ključni element znanosti. V šoli pa je pogosto postavljeno v ozadje. Tipično šolsko laboratorijsko delo je…

Začetno poučevanje kvantne mehanike v srednji šoli – osnove

Izvleček V tem članku bomo opisali pristop k poučevanju kvantne mehanike v srednji šoli, ki poveže pristop z dvonivojskim sistemom…