Izgradnja knjižničnega kataloga za šolske knjižnice

Izvleček Leta 2015 je v veljavo stopil nov Zakon o knjižničarstvu, ki narekuje, da morajo vse šolske knjižnice v treh…